AUTO MOTO VIP

Tylko u nas jesteś VIP-em

NA SKRÓTY - PKK

Aby zapisać się na kurs należy uzyskać pkk (Profil Kandydata na Kierowcę). Wiąże się to z wizytą w urzędzie, nie jest jednak wcale skomplikowane. Należy spełnić poniższe warunki...
Jak uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)
 Należy posiadać ważny dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu, które wydaje ten sam urząd, który wydaje dowód osobisty. (Legitymacja szkolna nie jest honorowana).
 Wykonać badanie lekarskie, po których otrzymuje się orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem przez lekarza uprawnionego do badań kierowców. (Nasza szkoła dysponuje numerami telefonów lekarzy, z którymi współpracuje).
 Wykonać jedną kolorową fotografię o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem.
 Zgłosić się do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 25 dla osób zameldowanych w Toruniu lub Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6 dla osób z powiatu toruńskiego niezameldowanych w Toruniu. Na miejscu złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy, dostępny w urzędzie oraz złożyć pozostałe wyżej wymienione dokumenty.
 Osoby, które nie ukończyły 18-stego roku życia muszą dołączyć zgodę rodziców na odbycie kursu, (druk do pobrania w naszej szkole).
 Uzyskać indywidualny Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) niezbędny do rozpoczęcia kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców i zapisania się na termin egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
 Z odebranym profilem zgłosić się do Ośrodka Szkolenia Kierowców na kurs prawa jazdy.
Profil Kandydata na Kierowcę w innych miastach
Dla mieszkańców pozostałych miast i powiatów (niezameldowanych w Toruniu i niezameldowanych na terenie Powiatu Toruńskiego), którzy chcą odbyć kurs na prawo jazdy w naszym Ośrodku Szkolenia Kierowców, właściwym organem wydającym Profil Kandydata na Kierowcę (PKK), są odpowiednie wg miejsca zameldowania wydziały komunikacji urzędów miast lub starostwa powiatowe.


Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami informujemy, że od dnia 19 stycznia 2013 r. w Ośrodkach Szkolenia Kierowców uległy zmianie zasady dotyczace zapisów na kursy prawa jazdy. Osoba, która zamierza przystąpić do kursu na prawo jazdy powinna wykonać niżej opisane czynności.

Jak uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

1.  Należy posiadać ważny dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu, które wydaje ten sam urząd, który wydaje dowód osobisty. (Legitymacja szkolna nie jest honorowana).
2.  Wykonać badanie lekarskie, po których otrzymuje się orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem przez lekarza uprawnionego do badań kierowców. (Nasza szkoła dysponuje numerami telefonów lekarzy, z którymi współpracuje).
3.  Wykonać jedną kolorową fotografię o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem.
4. Zgłosić się do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 25 dla osób zameldowanych w Toruniu lub Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6 dla osób z powiatu toruńskiego niezameldowanych w Toruniu. Na miejscu złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy, dostępny w urzędzie oraz złożyć pozostałe wyżej wymienione dokumenty.
5.  Osoby, które nie ukończyły 18-stego roku życia muszą dołączyć zgodę rodziców na odbycie kursu, (druk do pobrania w naszej szkole).
6.  Uzyskać indywidualny Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) niezbędny do rozpoczęcia kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców i zapisania się na termin egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
7.  Z odebranym profilem zgłosić się do Ośrodka Szkolenia Kierowców na kurs prawa jazdy.


Profil Kandydata na Kierowcę w innych miastach

Dla mieszkańców pozostałych miast i powiatów (niezameldowanych w Toruniu i niezameldowanych na terenie Powiatu Toruńskiego), którzy chcą odbyć kurs na prawo jazdy w naszym Ośrodku Szkolenia Kierowców, właściwym organem wydającym Profil Kandydata na Kierowcę (PKK), są odpowiednie wg miejsca zameldowania wydziały komunikacji urzędów miast lub starostwa powiatowe.